Wilt u vriend van De Hoventoon worden?

Het is een hele uitdaging om het kwaliteitsniveau van ons kamerkoor de Hoventoon te behouden en zo mogelijk nog te verbeteren. Uiterste inzet van dirigent en koorzangers is daarvoor vereist, maar vooral ook de bemoedigende en financiële steun van muziekliefhebbers die ons een een warm hart toedragen is meer dan nodig. Als Vriend steunt u hierdoor een goed doel en draagt u eraan bij dat onze zangcultuur niet verloren gaat.

Verder kunt u in contact komen met ons koor door contact op te nemen met een van de bestuursleden:

Voorzitter: René Nij Bijvank.
Secretaris: Margreet Zetsma.
Penningmeester: Toon Neervoort.

Email: info.hoventoon@gmail.com

Als u zich aangetrokken voelt om ons daarbij te helpen, dan zijn wij op zoek naar u.

Met een jaarlijkse bijdrage van tenminste 25 euro (maar meer mag uiteraard ook) bent u Vriend van Kamerkoor de Hoventoon.

Uit dank voor die zo nodige en gewaardeerde steun kunnen vrienden voor onze concerten twee kaarten bestellen met een aantrekkelijke korting en aanspraak maken op minimaal twee goede plaatsen.​

U kunt zich als Vriend aanmelden door een email te sturen naar info.hoventoon@gmail.com met uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

IBAN van onze bankrekening NL40RABO0377781355.

Wij heten u graag van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Margreet Zetsma .